Продукти

Продуктите предлагани от Райфайзен Лизинг България са разпределени в следните шест категории:

Недвижими имоти

Лизинг на недвижими имоти - нов за българския пазар продукт, предлагащ гъвкавост и предимства

Гаранционно споразумение COSME

Европейска подкрепа за вашия бизнес

Подайте заявка за лизинг