Truck Expo 2017 г.

Райфайзен Лизинг е официален лизингодател на Международното изложение Truck Expo 2017 г.

RBB_TruckExpo_700x300_4.png

Промоционални условия за финансов лизинг на тежкотоварни автомобили*

  • Без такса финансиране
  • Минимално самоучастие
  • Срок на лизинга - до 60 месеца
  • Атрактивна лихва - лихвата е плаваща и се определя на база стойността на 3 - месечен EURIBOR + надбавка

 

*Промоционалните условия са валидни при подадено искане за лизинг до 30.06.2017г.