За нас

Райфайзен Лизинг България е еднолично дружество с ограничена отговорност, основано на 16 Февруари 2004 г.

Дружеството е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Райфайзен Лизинг България EООД и Райфайзенбанк (България) ЕАД са членове на австрийската финансова група Райфайзен Банк Интернешънъл.

Предметът на дейност е финансов и оперативен лизинг, услуги и търговска дейност, свързани с предоставяне, управление и отдаване на лизинг на движими вещи и недвижими имоти.

Визия

Райфайзен Лизинг България ЕООД е една от водещите лизингови компании във всички целеви клиентски сегменти на местния пазар.

Мисия

 • Ние търсим дълготрайни взаимоотношения с клиентите и сме добронамерен, гъвкав и конструктивен партньор за тях.
 • Ние сме проактивни, иновативни и бързи в предоставянето на висококачествени продукти и услуги.
 • Ние сме ефективна организация. Полагаме усилия за конструктивното взаимодействие между всички звена в организацията и с другите дружества в групата Райфайзен.
 • Прилагаме разумно управление на риска при всички процеси в организацията.
 • Ние се придържаме към висока корпоративна култура и стандарти.
 • Даваме възможност на нашите служители да бъдат предприемчиви и подпомагаме развитието им. Ние сме предпочитан работодател и обращаме внимание на колективния дух, както и на възможността за израстване на ключови и талантливи служители.
 • Ние, като част от групата Райфайзен, допринасяме за постиженията на общите групови цели и генерираме устойчива и над средната възвръщаемост на капитала.

Ценности

 • Внимание към клиентите
 • Професионализъм
 • Качество
 • Взаимно уважение
 • Инициативност
 • Работа в екип
 • Почтеност