Селскостопанска техника

Финансов лизинг на нова или употребявана селскостопанска техника

  Нови Употребявани
Лизингополучател юридически лица юридически лица
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR 4 000 EUR
Срок до 72 месеца до 48 месеца
Първоначална вноска мин. 15% мин. 20%
Остатъчна стойност в зависимост от срока на лизинга, дължима в края на периода в случай на придобиване на актива
ДДС разсрочено за периода на лизинга, дължимо с всяка лизингова вноска
Валута EUR (възможност за плащане в BGN)
Лизингова схема анюитетни месечни вноски
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две 

Повече информация за Финансов лизинг с отворен край можете да намерите тук.

  Нови Употребявани
Лизингополучател юридически лица юридически лица
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR 4 000 EUR
Срок до 60 месеца до 48 месеца
Първоначална вноска мин. 20% мин. 20%
Остатъчна стойност няма
ДДС заплаща се авансово в началото на периода преди стартиране на лизинга
Валута EUR (възможност за плащане в BGN)
Лизингова схема анюитетни месечни вноски
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две 

Повече информация за Финансов лизинг със затворен край можете да намерите тук.

Условия на лизинга
Вид актив Закупуване на земеделска техника от официалните дилъри
Лизингополучател Юридически лица и частни земеделски лица за прогрaмен период 2015 – 2020
Срок

Минимален срок 12 месеца

Максимален срок до 60 месеца

За лимит за ДДС – макс. 6 месеца 
Валута BGN / EUR
Размер на кредита

Минимален размер на кредита 8 хил. Евро, но макс. 85 % от покупната стойност на машините и/или оборудването, предмет на кредита

Възможност за допълнителен лимит за финансиране на 100% от ДДС
Доходност

Лихви по договаряне: фиксирана или плаваща 

Погасителен план

Равни или сезонни вноски

Комисионна управление

0.5% на годишна база от остатъка по дълга всяка година

Такса предсрочно погасяване

Без такса само при предсрочно погасяване със средства от субсидията, в противен случай – 3%

Без такса за предсрочно погасяване на лимита за ДДС
Застраховки Застраховка "Автокаско за селскостопански машини" в полза на ДФ Земеделие и РЛБГ и дължима от клиента, валидна за целия период на кредита и покриваща 100% от приетата стойност на селскостопански машини, сключва ежегодно или за целия период. 

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години