Леки и лекотоварни автомобили

Възможности за ползване на леки и лекотоварни автомобили

Условия на лизинга

  Нови Употребявани
Лизингополучател Физически и юридически лица Физически и юридически лица
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR 4 000 EUR
Срок до 72 месеца до 60 месеца
Първоначална вноска от цената без ДДС мин. 15% /10% аванс до 60 месеца мин. 20%
Остатъчна стойност в зависимост от срока на лизинга, дължима в края на периода в случай на придобиване на актива
ДДС разсрочено за периода на лизинга, дължимо с всяка лизингова вноска
Валута EUR (възможност за плащане в BGN) 
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски 
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години 
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг 

Без такса за предсрочно погасяване за физически лица

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

За физически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Копие от личната карта на лизингополучателя
 • Декларация/удостоверение за нетните доходи на лизингополучателя за посл. 6 месеца

Повече информация за Финансов лизинг с отворен край можете да намерите тук.

  Нови Употребявани
Лизингополучател Физически и юридически лица Физически и юридически лица
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR 4 000 EUR
Срок до 72 месеца до 60 месеца
Първоначална вноска от цената без ДДС мин. 15% мин. 20%
Остатъчна стойност няма
ДДС заплаща се авансово в началото на периода преди стартиране на лизинга
Валута EUR (възможност за плащане в BGN) 
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски 
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години 
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг 

Без такса за предсрочно погасяване за физически лица

Възможност за капитализиране на ДДС - до 6 месеца за юридически лица; за физически лица - разсрочване за периода на лизинга.

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

За физически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Копие от личната карта на лизингополучателя
 • Декларация/удостоверение за нетните доходи на лизингополучателя за посл. 6 месеца

Повече информация за Финансов лизинг със затворен край можете да намерите тук.

Вид активи Нови и употребявани
Лизингополучател Физически и юридически лица
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR
Срок до 60 месеца
Първоначална вноска за нови автомобили - мин. 25% с покупна цена до 30 000 евро без ДДС, за останалите мин.30%, вкл. за употребявани автомобили (не по-стари от 4г. към момента на закупуване)
Валута EUR (възможност за плащане в BGN)
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски
Застраховка

Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

* Без такса за предсрочно погасяване за физически лица

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата

За физически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Копие от личната карта на лизингополучателя

Обща информация за финансовия лизинг без доказване на доход можете да намерите тук

 

Лизингополучатели Юридически лица
Активи Нови леки и лекотоварни активи до 3,5т.
Срок до 60 месеца
Пробег

до 180 000 км за целия срок на лизинг

Валута EUR (възможност за плащане в BGN)

Допълнителни услуги, включени в месечната лизингова вноска:

 • Регистрация на МПС
 • Сервизен мениджмънт: Обезпечаване на техническо обслужване на автомобила през срока на лизинг с фокус върху оптимизиране на разходите, безпроблемно ползване и координация на процесите. Включва всички технически разходи, свързани с нормалната употреба и по предписанията на производителя
 • Застраховки Каско и Гражданска отговорност плюс Застрахователен мениджмънт: управление на покритите от застрахователя рискове с цел минимизиране на разходите и намаляване на сервизния престой
 • Управление покупката на нови гуми, тяхната сезонна смяна и съхранение
 • Осигуряване на  заместващ автомобил и такъв до доставката на оригиналния автомобил
 • VIP услуга: Вземане на автомобила на клиента от неговия офис  и извършване на дейности по отремонтиране, завеждане на щети, смяна на гуми. Услугата е с ограничен териториален обхват.
 • Пътна помощ във всеки случай на обездвижване на МПС
 • Годишен технически преглед
 • Данък МПС
 • Винетка
 • Отчети

Повече за услугата Оперативен лизинг можете да намерите тук

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години