Тежкотоварни автомобили

  Нови Употребявани
Лизингополучател юридически лица юридически лица
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR 4 000 EUR
Срок до 60 месеца до 48 месеца
Първоначална вноска мин. 15% мин. 15%
Остатъчна стойност в зависимост от срока на лизинга, дължима в края на периода в случай на придобиване на актива
ДДС разсрочено за периода на лизинга, дължимо с всяка лизингова вноска
Валута EUR (възможност за плащане в BGN)
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

Необходими документи за кандидатстване:

  • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
  • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
  • Документи за самоличност на представляващите фирмата
  • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

Повече информация за Финансов лизинг с отворен край можете да намерите тук.

  Нови Употребявани
Лизингополучател юридически лица юридически лица
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR 4 000 EUR
Срок до 60 месеца до 48 месеца
Първоначална вноска мин. 15% мин. 15%
Остатъчна стойност няма
ДДС заплаща се авансово в началото на периода преди стартиране на лизинга
Валута EUR (възможност за плащане в BGN)
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

Възможност за капитализиране на ДДС - до 6 месеца.

Необходими документи за кандидатстване

  • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
  • Удостоверение за актуално правно състояние (оригинал), издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му
  • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
  • Документи за самоличност на представляващите фирмата
  • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

Повече информация за Финансов лизинг със затворен край можете да намерите тук.