Нови клиенти

Защо лизинг?

 • Правите инвестиция с минимален капитал
 • Изплащате актива след ефективната му доставка
 • Получавате финансиране без обезпечение 
 • Плащате съобразно Вашите постъпления 
 • Имате еднократни разходи по финансирането 
 • Данък добавена стойност не е част от лизинговата сделка и върху него не се начисляват лихви
 • Лихвите и амортизацията на актива Ви се признават като разход
 • Заприхождавате лизинговия обект като актив, което има положителен ефект за финансовите показатели и кредитния рейтинг на фирмата 

Защо Райфайзен Лизинг?

 • Ние Ви предлагаме конкурентни ценови условия
 • Ние сме гъвкави при структурирането на по-големи сделки
 • Покриваме цялата страна чрез офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД
 • Прилагаме единни условия за всички доставчици
 • Поддържаме сътрудничество с голям брой застрахователи и имаме договорени промоционални условия с тях