Връзка с нас

Моля, попълнете формата, за да изпратите Вашeто запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

Всички полета, маркирани със звездичка (*), са задължителни.

Форма за запитване по договор
В случай, че лизингополучателят е юридическо лице
Посочете номера на Вашия договор с Райфайзен Лизинг, за който се отнася конкретното запитване.
Е-mail, личен/фирмен или на офис на Райфайзен Лизинг
До 2000 символа
Max file size: 3,0 MB Available file extensions: doc, docx, rtf, txt, pdf, ppt, pptx, jpg, tiff, gif, jpeg, xls, xlsx
Max file size: 3,0 MB Available file extensions: doc, docx, rtf, txt, pdf, ppt, pptx, jpg, tiff, gif, jpeg, xls, xlsx
Максимален размер: 3 MB, допустими файлови формати: .doc, .rtf, .txt, .pdf, .ppt, .jpg, .tiff, .gif, .jpeg
С настоящото се съгласявам Райфайзен Лизинг България да съхранява и извършва обработка на личните ми данни, станали й известни във връзка с настоящото оплакване, за целите на осъществяване на комуникацията и предоставяне на отговор. Райфайзен Лизинг България не разкрива данните на трети лица, освен на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения. В случай че не предоставите данните си, запитването Ви не би могло да бъде правомерно обработено и не бихте могли да получите отговор на изложените въпроси. Имате право на достъп и право на корекция на събраните данни посредством подаване на писмена молба в офис на Райфайзен Лизинг България. Запознат съм с целта на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и поправка на събраните данни.
captcha