Връзка с нас

Моля, попълнете формата, за да изпратите Вашeто заявлението за облекчаване на плащанията. Във връзка с обявеното в Република България извънредно положение в резултат на пандемия от коронавирус тип Covid 19 и в желанието си Райфайзен Лизинг България да бъде Ваш надежден и доверен партньор при всяка една ситуация.

Всички полета, маркирани със звездичка (*), са задължителни.

Форма за отсрочване на плащане по лизингов продукт
Клиентският номер представлява първите четири или шест цифри от номера на Договора за лизинг (напр. хххххх-RF-001) или може да бъде намерен във всеки погасителен план от Договора за лизинг, когато той е сключен с няколко актива едновременно
Моля, опишете с повече детайли как Вие или Вашата фирма сте засегнати от кризата с COVID 19. Ако сте Физическо лице, очакваме да споделите текущият си трудов статус, очакваните доходи в следващите няколко месеца и да прикачите документи в подкрепа на горното (напр. регистрация на борсата по труда, анекс към трудов договор или друго). Ако сте Юридическо лице, очакваме да предоставите информация как е засегнато всяко направление от дейността на фирмата (поръчки, клиенти, верига на доставки, персонал). Също така да споделите предприетите мерки от дружеството за смекчаване на последствията от кризата и какви действия сте предприели спрямо всички Ваши кредитори. Възможно е да прикачите документ с информация и доказателства в тази връзка, доказателства за прекратени поръчки от контрагенти и т.н.
Напр.: Ако имате сключени повече от един договор за финансов лизинг, може да изберете дали облекчаването на плащанията да касае всички или само някои от тях. Може да допълните информация или изисквания, която считате са важни за Вас и считате, че трябва да се вземат в предвид при вземане на решение по отсрочването на плащанията.
Max file size: 3,0 MB Available file extensions: doc, docx, rtf, txt, pdf, ppt, pptx, jpg, tiff, gif, jpeg, xls, xlsx
Max file size: 3,0 MB Available file extensions: doc, docx, rtf, txt, pdf, ppt, pptx, jpg, tiff, gif, jpeg, xls, xlsx
Max file size: 3,0 MB Available file extensions: doc, docx, rtf, txt, pdf, ppt, pptx, jpg, tiff, gif, jpeg, xls, xlsx
Информиран съм за условията на облекченията предложени от Райфайзен Лизинг България ЕООД. Потвърждавам съгласието си с тези условия и се задължавам да ги спазвам.