Tools

Поверителност

 

Райфайзен Лизинг България ЕООД обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Предоставената информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Райфайзен Лизинг България ЕООД дейност.

Райфайзен Лизинг България ЕООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

 

Обработване на лични данни

Запознайте се с обработване на лични данни от Райфайзен Лизинг.

Научете повече

 

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.