Новини 2015

Райфайзен с нова система за одобрение на лизинг на място

  Компанията участва със свой щанд на Автосалон София 2015 

Райфайзен Лизинг България ООД въвежда нова система за одобрение на лизингови сделки, благодарение на която клиентите ще получават решение в рамките на 10 минути на място – в шоурума на доставчика или дилъра на леки автомобили. Системата представлява уеб базирана платформа, която дава възможност на физическите лица, които искат да закупят автомобил на лизинг, бързо и лесно да получат финансиране. Чрез нея се генерират оферти за лизинг и погасителен план, а клиентите могат да изчислят цялостните си разходи в зависимост от избрания план и застраховател.

Нов адрес в Пловдив

Офисът на Райфайзен Лизинг България ОOД - Пловдив се премести на нов адрес.

Райфайзен Лизинг предлага Агрокредит за земеделски производители по време на изложението БАТА АГРО

На международното селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 Райфайзен Лизинг България ООД предлага специлизиран Агрокредит на земеделските стопани, които кандидатстват или имат одобрен проект от Държавен фонд земеделие по мярка 4.1.

Райфайзен Лизинг предлага Агрокредит за земеделски производители

Райфайзен Лизинг България ООД предлага Агрокредит на земеделските стопани, които кандидатстват или имат одобрен проект от Държавен фонд „Земеделие"по мярка 4.1. Кредитът е предназначен за юридически лица, еднолични търговци, кооперации, регистрирани като земеделски производители през програмния период 2015 - 2020 г. : растениевъди, обработващи земеделска земя, собствена или под аренда.