Райфайзен Лизинг предлага Агрокредит за земеделски производители по време на изложението БАТА АГРО

Назад

На международното селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 Райфайзен Лизинг България ООД предлага специлизиран Агрокредит на земеделските стопани, които кандидатстват или имат одобрен проект от Държавен фонд земеделие по мярка 4.1. На есенното издание на изложението Райфайзен Лизинг ще участва с щанд, на който ще предлага специални промоционални оферти отговарящи на конкретните нужди на клиентите.

Агрокредитът е предназначен за юридически лица, еднолични търговци, кооперации, регистрирани като земеделски производители през програмния период 2015 – 2020 г. 

Чрез този кредитен продукт Райфайзен Лизинг осигурява инвестиционно финансиране за покупка на земеделска техника преди получаване на одобрение за субсидия от ДФ „Земеделие”. Със средствата от кредита земеделските производители ще имат възможност да ползват авансово средствата от субсидиите, за които кандидатстват.

Агрокредитът се предлага в лева и евро, като финансирането покрива до 85% от стойността на актива. Срокът му е между 12 и 60 месеца, и не се дължи такса за предсрочно погасяване със средства от субсидията.

Освен Агрокредитът Райфайзен Лизинг предлага пълна гама от лизингови продукти, които може да се изплащат на равни месечни вноски или по погасителен план, съобразен със сезонния характер на селскостопанските дейности. Също така земеделските производители имат възможност сами да изберaт своя погасителен план: вноски, месеци, срок.