Райфайзен Лизинг предлага Агрокредит за земеделски производители

Назад

Райфайзен Лизинг България ООД предлага Агрокредит на земеделските стопани, които кандидатстват или имат одобрен проект от Държавен фонд „Земеделие"по мярка 4.1. Кредитът е предназначен за юридически лица, еднолични търговци, кооперации, регистрирани като земеделски производители през програмния период 2015 - 2020 г. : растениевъди, обработващи земеделска земя, собствена или под аренда.

Чрез този кредитен продукт Райфайзен Лизинг осигурява инвестиционно финансиране за покупка на земеделска техника преди получаване на одобрение за субсидия от ДФ „Земеделие". Със средствата от кредита земеделските производители ще имат възможност да ползват авансово средствата от субсидиите, за които кандидатстват.

Кредитополучателите имат възможност да изтеглят Агрокредита в лева, а също така и в евро, като финансирането покрива до 85% от стойността на актива. Срокът на кредита е между 12 и 60 месеца и не се дължи такса за предсрочно погасяване със средства от субсидията.

„10-годишният ни опит ни даде възможност да изградим отлични отношения с доставчиците на земеделска техника. С този продукт улесняваме клиентите ни, като осъществяваме връзката с доставчика и финансираме закупуването на актива", коментира Николай Христов, Управител на Райфайзен Лизинг.

Кредитът може да се изплаща на равни месечни вноски или по погасителен план, съобразен със сезонния характер на селскостопанските дейности. Също така земеделските производители имат възможност да изберaт броя на годишните вноски, месеците на плащане и срока на кредита.