Райфайзен Лизинг България ООД - клон Варна е с нов адрес

Назад

От 06.01.2016 г. офисът на Райфайзен Лизинг България ООД - гр. Варна се премести на нов адрес:

гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 68, ет. 2. 

Мобилните и стационарни телефони остават без промяна!