Райфайзен Лизинг представя условията си за финансиране на БАТА АГРО

Назад

       На пролетното издание на международното селскостопанско изложение БАТА АГРО 2016 Райфайзен Лизинг ще участва с щанд, на който ще предлага оферти с промоционални ценови условия и гъвкави погасителни планове, отговарящи на конкретните нужди на клиентите.
       Промоционалните условия ще бъдат валидни до края на месец април 2016. Райфайзен Лизинг предлага финансиране за цялата гама селскостопанска техника, включително и прикачен инвентар.
       По време на изложението БАТА АГРО 2016 земеделските стопани ще могат да се възползват от специлизиран Агрокредит. Той е предназначен за юридически лица, еднолични търговци, кооперации, регистрирани като земеделски производители през програмния период 2015 – 2020 г. Агрокредитът се предлага в лева и евро, като финансирането покрива до 85% от стойността на актива. Срокът му е между 12 и 60 месеца, и не се дължи такса за предсрочно погасяване със средства от субсидията.
      Освен Агрокредитът Райфайзен Лизинг предлага пълна гама от лизингови продукти, които може да се изплащат на равни месечни вноски или по погасителен план, съобразен със сезонния характер на селскостопанските дейности.