Новини 2020

Срокът за предоговаряне на договори за финансов лизинг във връзка с COVID-19 се удължава

"Райфайзен Лизинг България" ЕООД удължава до 30 септември 2020 г. срока на облекчаващия механизъм за предоговаряне на задължения по договори за финансов лизинг на своите клиенти, засегнати от пандемията с COVID-19 и нейните последици. Условията за одобрение не се променят, като с тях може да се запознаете ТУК.

Формата за кандидатстване е максимално облекчена, заявленията се подават единствено през сайта чрез форма, която може да попълните.

Ред и условия за облекченията на плащанията, предложени от Райфайзен Лизинг България ЕООД във връзка с COVID19

Предвид че последствията на пандемията не са преодолени и към настоящия момент от наша страна удължаваме до 30.09.2020 г. възможността за кандидатстване за облекчаване на плащанията по сключени с дружеството договори за финансов лизинг при условията, изложени по-долу.

Ред и условия за облекченията на плащанията, предложени от Райфайзен Лизинг България ЕООД във връзка с COVID19

Във връзка с обявеното в Република България извънредно положение в резултат на пандемия от коронавирус тип Covid 19 и в желанието си Райфайзен Лизинг България да бъде Ваш надежден и доверен партньор при всяка една ситуация, сме подготвили пакет от мерки за подкрепа и облекчения.

Райфайзен Лизинг - Работен процес по време на извънредното положение

Информираме Ви, че в настоящата извънредна ситуация здравето на клиентите, партньорите и служителите на Райфайзен Лизинг и техните семейства са от най-висок приоритет.