Срокът за предоговаряне на договори за финансов лизинг във връзка с COVID-19 се удължава

Назад

"Райфайзен Лизинг България" ЕООД удължава до 30 септември 2020 г. срока на облекчаващия механизъм за предоговаряне на задължения по договори за финансов лизинг на своите клиенти, засегнати от пандемията с COVID-19 и нейните последици. Условията за одобрение не се променят, като с тях може да се запознаете ТУК.

Формата за кандидатстване е максимално облекчена, заявленията се подават единствено през сайта чрез форма, която може да попълните ТУК.

Механизмът за облекчаване на клиентите е съобразен с изискванията на Европейския банков орган и БНБ.

Дружеството продължава своята нормална дейност при спазване на правилата за социална дистанция. Моля да използвате максимално установените възможности за дистанционна комуникация и дигитална размяна на документи, които предлагаме.