Възобновява се програмата за получаване на облекчения на плащанията по договори за финансов лизинг във връзка с COVID-19

Назад

"Райфайзен Лизинг България" ЕООД възобновява облекчаващия механизъм за предоговаряне на задължения по договори за финансов лизинг на своите клиенти, засегнати от пандемията с COVID-19 и нейните последици. Условията за одобрение не се променят, като с тях може да се запознаете ТУК.

Формата за кандидатстване е максимално облекчена, заявленията се подават единствено срез сайта чрез форма, която може да попълните ТУК.

Механизмът за облекчаване на клиентите е съобразен с изискванията на Европейския банков орган и БНБ.

Дружеството продължава своята нормална дейност при спазване на правилата за социална дистанция. Моля да използвате максимално установените възможности за дистанционна комуникация и дигитална размяна на документи, които предлагаме.

Използваме случая да Ви напомним, че Райфайзен Лизинг предлага и възможност за електронно подписване на документи, като освен използване на Квалифицирани електронни подписи /КЕП/ на физически носител, с които клиентът се е снабдил по своя инициатива, предлагаме безплатно за своите клиенти и услугата издаване и подписване на договори с облачен КЕП съвместно с „Евротръст Технолъждис“ АД. За повече информация относно новата услуга можете да се обръщате към служителите ни в клоновата мрежа.

 

С уважение,

Екипът на Райфайзен Лизинг