Агрокредит

Кредит за закупуване на нова селскостопанска техника с лимит за финансиране на 100% от ДДС

Агро-кредит

Райфайзен Лизинг България ООД предлага Агрокредит на земеделските производители, които кандидатстват или имат одобрен проект от Държавен фонд „Земеделие"по мярка 4.1. Кредитът е предназначен за юридически лица, еднолични търговци, кооперации, регистрирани като земеделски производители през програмния период 2015 - 2020 г. : растениевъди, обработващи земеделска земя, собствена или под аренда.

Чрез този кредитен продукт Райфайзен Лизинг осигурява инвестиционно финансиране за покупка на земеделска техника преди получаване на одобрение за субсидия от ДФ „Земеделие". Със средствата от кредита земеделските производители ще имат възможност да ползват авансово средствата от субсидиите, за които кандидатстват.

Кредитополучателите имат възможност да изтеглят Агрокредита както в лева, така и в евро, като финансирането покрива до 85% от стойността на актива. Срокът на кредита е между 12 и 60 месеца и не се дължи такса за предсрочно погасяване със средства от субсидията.

Кредитът може да се изплаща на равни месечни вноски или по погасителен план, съобразен със сезонния характер на селскостопанските дейности, като има възможност да се изберaт броя на годишните вноски, месеците на плащане и срока на кредита.

Повече информация за продукта може да намерите тук.