Агрокредит

Кредит за закупуване на нова земеделска техника с лимит за финансиране на 100% от ДДС

Агро-кредит
Условия на лизинга
Вид актив Закупуване на земеделска техника от официалните дилъри
Лизингополучател Юридически лица и частни земеделски лица за прогрaмен период 2015 – 2020
Срок

Минимален срок 12 месеца

Максимален срок до 60 месеца

За лимит за ДДС – макс. 6 месеца 
Валута BGN / EUR
Размер на кредита

Минимален размер на кредита 8 хил. Евро, но макс. 85 % от покупната стойност на машините и/или оборудването, предмет на кредита

Възможност за допълнителен лимит за финансиране на 100% от ДДС
Доходност

Лихви по договаряне: фиксирана или плаваща 

Погасителен план

Равни или сезонни вноски

Комисионна управление

0.5% на годишна база от остатъка по дълга всяка година

Такса предсрочно погасяване

Без такса само при предсрочно погасяване със средства от субсидията, в противен случай – 3%

Без такса за предсрочно погасяване на лимита за ДДС
Застраховки Застраховка "Автокаско за селскостопански машини" в полза на ДФ Земеделие и РЛБГ и дължима от клиента, валидна за целия период на кредита и покриваща 100% от приетата стойност на селскостопански машини, сключва ежегодно или за целия период.