Управление на автопарк

Услугата включва цялостната грижа за собствения автопарк на клиента с фокус върху намаляване на административната тежест, рисковете от ползването на МПС и ангажираността по обслужването на МПС.

Допълнителни услуги, включени в месечната вноска за "Управление на автопарк"

  • Сервизен мениджмънт: Обезпечаване на техническо обслужване на автомобила през срока на лизинг с фокус върху оптимизиране на разходите, безпроблемно ползване и координация на процесите. Сервизното обслужване е ограничено до максимум 180 000 км за срока на лизинг.

  • Застраховки Каско и Гражданска отговорност плюс Застрахователен мениджмънт: управление на покритите от застрахователя рискове с цел минимизиране на разходите и намаляване на сервизния престой

  • Управление покупката на нови гуми, тяхната сезонна смяна и съхранение

  • Осигуряване на  заместващ автомобил и такъв до доставката на оригиналния автомобил

  • VIP услуга: Вземане на автомобила на клиента от неговия офис  и извършване на дейности по отремонтиране, завеждане на щети, смяна на гуми. Услугата е с ограничен териториален обхват.

  • Пътна помощ във всеки случай на обездвижване на МПС

  • Годишен технически преглед

  • Данък МПС

  • Винетка

  • Отчети