Леки и лекотоварни автомобили

Възможности за закупуване на леки и лекотоварни автомобили посредством финансов лизинг с или без доказване на доход или чрез оперативен лизинг.

Условия на лизинга

 НовиУпотребявани
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR 4 000 EUR
Срок до 60 месеца до 48 месеца
Първоначална вноска мин. 15% мин. 25%
Валута EUR (възможност за плащане в BGN) 
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски 
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години 
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг 

* Без такса за предсрочно погасяване за физически лица

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Удостоверение за актуално правно състояние (оригинал), издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

За физически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Копие от личната карта на лизингополучателя
 • Декларация/удостоверение за нетните доходи на лизингополучателя за посл. 6 месеца
  Нови
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR
Срок до 60 месеца
Първоначална вноска мин. 30%
Валута EUR (възможност за плащане в BGN)
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

* Без такса за предсрочно погасяване за физически лица

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Удостоверение за актуално правно състояние (оригинал), издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата

За физически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Копие от личната карта на лизингополучателя
 Нови и употребявани
Лизингополучател юридически лица
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR
Срок до 48 месеца
Валута EUR (възможност за плащане в BGN)
Депозит до 3 месечни вноски

Необходими документи за кандидатстване

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Удостоверение за актуално правно състояние (оригинал), издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово -счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години