Финансов лизинг

Възможности за ползване на различни видове активи посредством финансов лизинг

Финансовият лизинг с отворен край e лизингов продукт, при който лизингополучателят има право на избор, дали да придобие лизинговия актив или не, по време или след изтичане на лизинговия срок на предварително определена сума (остатъчна стойност). За всяко лизингово плащане по време на лизинговия период лизингодателят издава фактура с ясно упоменати главница, лихва и ДДС, а всички рискове и ползи са прехвърлени на лизингополучателя.

 • Леки и лекотоварни автомобили можете да намерите тук.
 • Тежкотоварни автомобили можете да намерите тук.
 • Автобуси можете да намерите тук.
 • Машини, оборудване и строителна техника можете да намерите тук.
 • Селскостопанска техника можете да намерите тук.
 • Недвижими имоти можете да намерите тук.

 

Финансовият лизинг със затворен край определя еднозначно, че лизингополучателят ще придобие собствеността върху актива в края или по време на лизинговия срок. Фактура за цялата стойност на актива се издава в момента на приемо-предаване, като заедно с размера на авансовата вноска се заплаща и пълното ДДС. Месечно се издават фактури само за дължимите лихви, a всички рискове и ползи са прехвърлени на лизингополучателя.

Информация за конкретни параметри и изисквания в зависимост от вида на актива можете да намерите:

 • Леки и лекотоварни автомобили можете да намерите тук.
 • Тежкотоварни автомобили можете да намерите тук.
 • Автобуси можете да намерите тук.
 • Машини, оборудване и строителна техника можете да намерите тук.
 • Селскостопанска техника можете да намерите тук.
 • Недвижими имоти можете да намерите тук.

Финансовият лизинг с  „Управление на автопарк“ е иновативна услуга, която позволява аутсорсинг на всички грижи за МПС, но оставя възможността за придобиване на собственост върху МПС в края на лизинговия срок. В рамките на фиксиран пробег и срок лизингополучателят използва сервизно обслужване, гуми, застраховки, данъци, винетки и други услуги, които са включени в месечната лизингова вноска. Единствен ангажимент на лизингополучателя е да индикира лизингодателя при настъпване на непланирани събития, като повреда, ПТП и др.

На практика лизингополучателят заплаща две вноски:лизингова вноска (съгласно вида лизинг) и допълнителна вноска, обезпечаваща услугата "Управление на автопарк".

Услугата се предлага за юридически лица и само за Леки и лекотоварни автомобили при условията както на Финансов лизинг с отворен край, така и на Финансов лизинг със затворен край.

Промоционални оферти можете да видите тук.

 

Специално разработена програма за нови и употребявани леки и лекотоварни автомобили, които се закупуват от официалните дилърства на  съответните марки в страната.

Чрез нея клиенти, които са български физически и юридически лица, чиито доходи и финансови показатели не отговарят в достатъчна степен на заложените критерии от лизинговата компания, имат възможност да получат финансиране при по-високо собствено участие от цената на автомобила.

Минималната първоначална вноска за нови автомобили стартира от 25%; при употребяваните - от 30% и автомобилът трябва да бъде не по-стар от 4 години, като във всички случаи клиентът трябва да има чисто кредитно досие.

Информация за конкретни параметри и изисквания за финансиране на Леки и лекотоварни автомобили  можете да намерите тук.