Оперативен лизинг

Рай Рент - Райфайзен оперативен лизинг

Оперативният лизинг представлява форма на ползване на нови леки и лекотоварни автомобили без опция за придобиване на собственост от страна на лизингополучателя. Характерно за продукта е, че ползите и рисковете от автомобила остават за лизингодателя, а всички необходимоприсъщи и прогнозируеми разходи могат да бъдат включени в месечната вноска. Такива са регистрацията на МПС в КАТ, цялостното сервизно обслужване, гуми, винетни стикери, технически прегледи, заместващ автомобил и др. Основното предимство на оперативния лизинг е поемането на всички грижи за МПС от лизингодателя.

Предимства на оперативния лизинг

  • Аутсорсинг на грижата за МПС
  • Един доставчик за всички услуги, свързани с поддръжката на МПС
  • Прогнозируеми разходи за целия срок на договора
  • Намаляване на административните разходи и грижи
  • Без риск от обезценката на МПС
  • Възможност за данъчен кредит по ЗДДС

Оперативен лизинг се предлага само за нови Леки и лекотоварни автомобили и повече информация можете да намерите тук.