Машини, оборудване и строителна техника

Финансов лизинг на нови или употребявани машини, оборудване и строителна техника за корпоративни клиенти

Условия на лизинга

  Нови Употребявани
Лизингополучател юридически лица юридически лица
Минимална финансирана стойност 4 000 EUR 4 000 EUR
Срок до 60 месеца до 48 месеца
Първоначална вноска мин. 20% мин. 20%
Валута EUR (възможност за плащане в BGN)
Лизингова схема анюитетни месечни вноски
Възраст на обекта в края на лизинговия период употребяваните машини не трябва да са по-стари от 8 години
Застраховка застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

  • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
  • Удостоверение за актуално правно състояние (оригинал), издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му
  • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
  • Документи за самоличност на представляващите фирмата
  • Заверени Финансово -счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години