Финансов лизинг на селкостопанска техника

Бата Агро 2019

wall_2762x2490.jpg

Промоционални условия за финансов лизинг на селскостопанска техника

  • Минимално самоучастие - 15%
  • Срок на лизинга - до 60 месеца
  • Атрактивна лихва - лихвата е плаваща и се определя на база стойността на 3 - месечен EURIBOR + надбавка
  • Сезонен погасителен план

Условия за Агрокредит

  • Срок на кредита - до 60 месеца
  • Атрактивна лихва при договаряне
  • Без такса при предсрочно погасяване със средства от субсидията
  • Финансиране на земеделци с входиран / одобрен проект в ДФЗ