Международно изложение за тежкотоварни автомобили Truck Expo

RBB_TruckExpo_700x300_4.png

Преференциални условия за тежкотоварни автомобили по време на Международното изложение Truck Expo: *

  • Атрактивна лихва - лихвата е плаваща и се определя на база стойността на 3 - месечен  EURIBOR + надбавка
  • Минимално самоучастие
  • Срок на лизинга - до 60 месеца

За повече информация относно специалното предложение можете да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзен Лизинг България
 

* Промоционалните условия са валидни при подадено искане за лизинг до 30.06.2018г.