Tools

Кои сме ние

За нас

Райфайзен Лизинг България е еднолично дружество с ограничена отговорност, основано на 16 Февруари 2004 г.

Дружеството е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Райфайзен Лизинг България EООД и Райфайзенбанк (България) ЕАД са членове на австрийската финансова група Райфайзен Банк Интернешънъл.

Предметът на дейност е финансов и оперативен лизинг, услуги и търговска дейност, свързани с предоставяне, управление и отдаване на лизинг на движими вещи и недвижими имоти.

 

Визия

Райфайзен Лизинг България ЕООД е една от водещите лизингови компании във всички целеви клиентски сегменти на местния пазар.

Мисия

  • Ние търсим дълготрайни взаимоотношения с клиентите и сме добронамерен, гъвкав и конструктивен партньор за тях.
  • Ние сме проактивни, иновативни и бързи в предоставянето на висококачествени продукти и услуги.
  • Ние сме ефективна организация. Полагаме усилия за конструктивното взаимодействие между всички звена в организацията и с другите дружества в групата Райфайзен.
  • Прилагаме разумно управление на риска при всички процеси в организацията.
  • Ние се придържаме към висока корпоративна култура и стандарти.
  • Даваме възможност на нашите служители да бъдат предприемчиви и подпомагаме развитието им. Ние сме предпочитан работодател и обращаме внимание на колективния дух, както и на възможността за израстване на ключови и талантливи служители.
  • Ние, като част от групата Райфайзен, допринасяме за постиженията на общите групови цели и генерираме устойчива и над средната възвръщаемост на капитала.

Ценности

  • Внимание към клиентите
  • Професионализъм
  • Качество
  • Взаимно уважение
  • Инициативност
  • Работа в екип
  • Почтеност

 

Документи

Контакти и съдействие

Райфайзен Лизинг България

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@rlbg.raiffeisen.bg

Офис на дружеството

Посетете най-близкия офис на Райфайзен Лизинг.

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.