Tools

Leasing Application

Lessee Information

I am:

Full name of the person or company applying

 

Leasing Data

From 12 to 60 months

 

Supplier Information

 

Profit

Maximum size: 5 MB in total; Supported file formats: jpeg, png, pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx

 

Banking institutions

 

Obligations

Monthly installments

Monthly installments

 

Информираме ви, че Райфайзенбанк (България) ЕАД извършва обработка на личните ви данни за целите на проверка на вашата идентификация и с оглед разглеждане възможността за предоставяне на поисканата от вас банкова услуга и/или продукт чрез подаване на настоящото искане. Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, Райфайзенбанк (България) ЕАД няма да бъде в състояние да предостави искания банков продукт или услуга. Повече за дейностите по обработване на вашите лични данни в рамките на Райфайзенбанк (България) ЕАД, тяхната защита и вашите права можете да научите в Поверителност

 
captcha
 

Welcome to our website.

Please select a profile:

Welcome to our website.